Proiectare

Colectivul nostru de arhitecţi şi ingineri proiectanţi oferă următoarele servicii de proiectare:

 

papers-3-1427837

Proiectare în construcţii:

1.Proiectare locuinţe: vile şi case, case de vacanţă, anexe (garaje, terase, împrejmuiri);

2.Proiectare construcţii industriale şi depozitare: hale de producţie, hale de depozitare, showroom-uri;

 

Modificări şi amenajări interioare:

1.Modificări clădiri existente: modificări interioare, recompartimentări, extinderi pe orizontală, supraetajări, mansardări;

2.Amenajări interioare pentru spaţii de locuit şi spaţii comerciale;

 

Reabilitarea clădirilor vechi:

Oferim soluţii practice de abilitare higrotermică, termotehnică şi structurală a construcţiilor existente la blocuri, case şi construcţii industriale;

 

Consultanţă tehnică: oferim consiliere în găsirea soluţiilor, precum şi în alegerea celui mai bun raport calitate/preţ/durabilitate;

project-1-1237479

 

Documentaţii pentru autorizaţii de construire;

 

Elaborarea de antemăsuratori şi devize pentru proiectele noastre sau pentru cele prezentate de clienţi.