Certificate, Diplome, Atestate

Societatea noastra este certificata conform urmatoarelor standarde:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Si detine autorizatii pentru:

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare in caz de incendiu.

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

Proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.


Instalarea şi intretinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin gaze fluorurate cu efect de seră.


Instalarea şi intretinerea sistemelor şi instalatiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu.


Proiectare şi execuţie de instalaţii electrice exterioare / interioare pentru incinte, construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV.


Proiectarea, instalarea, modificarea sau întreţinerea componentelor sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.